Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

CASTING

Ductile iron FCD Casting

Gray iron FC casting

Steel casting

CUSTOMER

Sales@hameco.com.vn [Hameco Vietnam foundry] Iron and Steel Casting (Machined)
icon phone Call me now!