Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Precise CNC machining

Flange - Bearing - Coupling

Diameter: Up to 500mm

Weight:  10 - 300 kg 

Material: Steel C45

Tariff/ Hs code:  84832090

Sales@hameco.com.vn Flange - Bearing - Coupling
icon phone Call me now!