Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

MACHINING

Precise CNC machining

Big sized machining

Sales@hameco.com.vn CNC Machining company - Hameco - Turning, Milling, Boring, Grinding, Cuting Services
icon phone Call me now!