Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

BEARING HOUSING VREX

WEIGHT: 26 KG

SIZE: 387x181 (mm)

MATERIAL: FCD450-10

Sales@hameco.com.vn BEARING HOUSING VREX
icon phone Call me now!