CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI - HAMECO - Chuyên đúc, gia công, kết cấu thép

Start
024 35587953 (Sales /Marketing); 024 35587952 (Logistics) ; 024 35587955 (Vật tư) Sales@hameco.com.vn ; Ktdt@hameco.com.vn; vattu.ckhn@hameco.com.vn CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI - HAMECO - Chuyên đúc, gia công, kết cấu thép