Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Motor cover

WEIGHT: 300 KG

MATERIAL: FC250

TARIFF/HS CODE: 73269099

Sales@hameco.com.vn Motor cover
icon phone Call me now!