Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Manhole cover

Size: min 220*150*50 mm, max Ø650*35 mm

Weight: 3kg-34kg

Material: FCD 500-7 + FC 200

Steps: casting+ machining+ shot blasting

Sales@hameco.com.vn Manhole cover
icon phone Call me now!