Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Org.Chart

Org. Chart

MR. NGUYEN NGOC HUNG
MR. NGUYEN NGOC HUNG

GENERAL DIRECTOR

MR. DO HOAI NAM
MR. DO HOAI NAM

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Sales@hameco.com.vn Org.Chart
icon phone Call me now!