Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Org.Chart

Org. Chart

MR. NAM DO HOAI
MR. NAM DO HOAI

PRESIDENT

MR. HUNG NGUYEN NGOC
MR. HUNG NGUYEN NGOC

GENERAL DIRECTOR

MR. LINH NGUYEN NGOC
MR. LINH NGUYEN NGOC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Sales@hameco.com.vn Org.Chart
icon phone Call me now!