Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

鋳物・鉄の製造、機械加工、板金はベトナムでのHAMECO工場へ

Start
024 35587953 Sales@hameco.com.vn 鋳物・鉄の製造、機械加工、板金はベトナムでのHAMECO工場へ