Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

EQUIPMENT CAPACITY

EQUIPMENT CAPACITY: CASTING FOUNDRY

 

 

EQUIPMENT CAPACITY: MACHINING

 

 

EQUIPMENT CAPACITY: FABRICATION

Sales@hameco.com.vn EQUIPMENT CAPACITY
icon phone Call me now!