Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Manhole cover hasegawa

Material: FCD 500-7

Size: Max Φ700x100

         Min Φ600x50

Weight: Max 35kg

             Min 16kg 

Steps: Casting+ Machining+ Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Manhole cover hasegawa
icon phone Call me now!