Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Precise CNC machining

MORE
Precise CNC machining

MATERIAL: ALUMINIUM ALLOY, SKD 11- 61, STAINLESS STEEL

 
Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL  C45

Precise CNC machining

MATERIAL: GRAY IRON  FC300

Precise CNC machining

MATERIAL:STEEL C45-Q345B

Precise CNC machining

MATERIAL: FC250

 

Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL C45

Precise CNC machining

MATERIAL: BRASS ALLOY

Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL 40 CR

Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL C45

Precise CNC machining

MATERIAL: FC-200

Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL C45

Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL C45

Precise CNC machining

MATERIAL: STEEL C45

Precise CNC machining

MATERIAL: ALLOY CAST IRON

Precise CNC machining

Material: SS400

Precise CNC machining

Material: aluminium

Precise CNC machining

Material: SUS420

Machine capacity

Sales@hameco.com.vn Precise CNC machining
icon phone Call me now!