Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Parts for bandsaw machine

Parts for Bandsaw Machine

Material: Gray Iron, Ductile Iron 

Weight: 100-200KG

Sales@hameco.com.vn Parts for bandsaw machine
icon phone Call me now!