Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Precise CNC machining

Drive shaft of gearbox

Size:  ø335x40 (mm)

Weight:  2.2 (kg)

Material: Steel  C45

Tariff/ Hs code: 84831090

Sales@hameco.com.vn Drive shaft  of gearbox
icon phone Call me now!