Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

Pot - Piston part

Size: 160x1070x1020 (mm)

Weight: 1154 (Kg)

Material: Steel C45

Sales@hameco.com.vn Pot - Piston part
icon phone Call me now!