Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

Crane shaft

Material: SS400, C45, Q345B

Weight: 160.000kg

Step: Casting + Machining + Welding + Sand blasting + Assembly

Sales@hameco.com.vn Crane shaft
icon phone Call me now!