Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

Cement rolling shaft machinin

Size:  7000 x Ø700 (mm)

Weight: 21000 (kg)

Material: Steel  C45

Sales@hameco.com.vn Cement rolling shaft machinin
icon phone Call me now!