Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

Machine parts

Size: 160x200x300 (mm)

Weight: 4,380 (kg)

Material: FCD

Sales@hameco.com.vn Machine parts
icon phone Call me now!