Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

Trunk

Material: SS

Size:  3660 x 1846 x 2340 mm

Weight: 750 Kg

Sales@hameco.com.vn Trunk
icon phone Call me now!