Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Tinh thần, con người Hameco

07/25/20

CẢM XÚC CHIỀU HÈ :

Sự cố Lò - Suy tính - Trăn trở - Lo âu - Vất vả của bao người...tất cả đã được xóa tan trong niềm vui Hạnh phúc. Có thể chưa được hoàn hảo về mặt kích thước, nhưng dù sao đến bây giờ Sản phẩm này đã vượt được qua “Tầm” của nó: Vượt qua được những yêu cầu, đòi hỏi kỹ thuật khắt khe của ngành ĐÚC kim loại. Sảm phẩm này không chỉ là sự kết tinh đơn thuần của khối kim loại lỏng, mà chứa đựng trong đó còn có cả sự kết tinh của Tinh thần Đoàn kết, Thấu hiểu, Thông cảm, Hợp tác và Vât vả của CBCNV của XN Đúc, XN Cơ điện, tổ Luyện kim HAMECO..., nó được “Đánh bóng” bằng những DÒNG mồ hôi của những người Công nhân trong suốt hơn 10 ngày dưới nắng nóng khốc liệt của mùa Hè lịch sử nhất 27 năm qua. Hy vọng và Tin tưởng còn có nhiều và nhiều nữa những sản phẩm đẹp và đẹp hơn thế này sẽ được ra đời tại HAMECO.

Bắc Ninh, chiều 01.7.2020

Related Posts

GREENERGY & KAIZENOVATION CERTIFICATION07/02/21

June 25, 2021 Hanoi-Hameco Mechanical One Member Limited Liability Company was honored to be recognized as one of the top 100 companies using and applying KAIZEN & GREENERGY technology for renewable energy at Hameco factory.

Certification awarded by the president of the largest solar and renewable energy organization in Vietnam-evnre.org

Hameco's casting workshop06/15/20

HAMECO is the Top 1 Iron Casting foundry in Vietnam. We offer comparative prices to customers worldwide. Although casting quotes should vary depending on Product material, geometric complexity and surface finsish requirements, we could provide some approximate price estimation for your reference only to understand about metal casting price in Vietnam.

Iso certificate03/21/19
Casting products03/11/19

Green Sand molding line, capacity up to 70 molds per hour

Sales@hameco.com.vn Tinh thần, con người Hameco
icon phone Call me now!