Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

CASTING

Valve body

Material: Gray iron FC 200

weight: 165kg

Steps: Casting + Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Valve body
icon phone Call me now!