Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Truck door cam locks

Size:  150x100xØ30 (mm)

Weight:  2.5 (kg)

Material:  Steel C45

Tariff/ Hs code: : 73182400

Overview

Features

Guidance

Sales@hameco.com.vn Truck door cam locks
icon phone Call me now!