Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Truck body

Weight: 1,200 kg

Size: 2,200 x 1,500 x 1,200 mm

Material: SS400

Overview

Features

Guidance

Sales@hameco.com.vn Truck body
icon phone Call me now!