Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Transmission shaft

Size:  ø32x165 (mm)

Weight: 0.8 (kg)

Material: Steel C45

Sales@hameco.com.vn Transmission shaft
icon phone Call me now!