Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Cement equipment

Support of cement vertical raw mill

Weight: 10,000 kg

Material: Steel  Q345

Sales@hameco.com.vn Support of cement  vertical raw mill
icon phone Call me now!