Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Sub plate

Material: FC250

Weight: 255.7kg

Size (L W H): 1170 x 1000 x 60mm

Step: Casting + Machining +  Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Sub plate
icon phone Call me now!