Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Straightening Grid Plate - Cooling bed Assembly - Steel laminating equipment

Size: 1375x400x300 (mm)

Weight: 178 (kg)

Material: FCD 500-7

Tariff/ Hs code: 84559000

Sales@hameco.com.vn Straightening Grid Plate - Cooling bed Assembly - Steel laminating equipment
icon phone Call me now!