Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Steelplant equipment

Steel laminating equipment

- Size: 24000 x 3000 x 2500 mm
- Material: Q345

- Weight: 4500kg
Sales@hameco.com.vn Steel laminating equipment
icon phone Call me now!