Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Spiral Casing Assembly - HydroPower Projects

Material: Q345

Dimension: 7600x6500x2018

Weight: 13400 Kg

Steps: Fine machining+ Welding+ assembly+ Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Spiral Casing Assembly - HydroPower Projects
icon phone Call me now!