Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Spiral case

Material: S355J2

Weight: 16427kg

Steps: Machining+ Welding+ assembly+ Shotting+ Straightening annealing

Sales@hameco.com.vn Spiral case
icon phone Call me now!