Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Shaft coupling

Size:  ø323,9x250  (mm)

Weight:  65 (kg)

Material: Steel  40 Cr

Tariff/ Hs code: 84836000

 

Sales@hameco.com.vn Shaft coupling
icon phone Call me now!