Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Roller type 32-68 - Pipe bending Machine Model BA4

Size: ø122x100  (mm)

Weight:  6 (kg)

Material: FC-300

Tariff/ Hs code: 73269099

Sales@hameco.com.vn Roller type 32-68 - Pipe bending Machine Model BA4
icon phone Call me now!