Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Ductile iron FCD Casting

Roller of vertical milling machine

Size: Ø1400 x 800   (mm)

Weight:  3000 (kg)

Material:  Alloy cast iron

Tariff/ Hs code: : 84313990

Sales@hameco.com.vn Roller of vertical milling machine
icon phone Call me now!