Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Repairing Rotor Shaft of steam turbine on SUT 160

Size:   Ø1200x5000  (mm)

Weight: 15000 (kg)

Material: Alloy Steel

Tariff/ Hs code: 84109000

Sales@hameco.com.vn Repairing Rotor Shaft of steam turbine on SUT 160
icon phone Call me now!