Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Ductile iron FCD Casting

Pump

WEIGHT: 1000 KG

MATERIAL: FC250

TARIFF/HS CODE: 84139190

Sales@hameco.com.vn Pump
icon phone Call me now!