Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Pump

Size:  Ø1200 x3000 (mm), 2000x2000x1500 (mm)

Weight: 1000- 4000 (kg)

Material: Steel  Q345, Cast iron FC250

Overview

Features

Guidance

Sales@hameco.com.vn Pump
icon phone Call me now!