Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Pump

MATERIAL: FC200

WEIGHT: 165KG

PROCESS:  Casting, Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Pump
icon phone Call me now!