Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Pump 36000m3/h - Horizontal type

Size:   2000x2000x1500 (mm)

Weight: 2500 (kg)

Material: FC-250

Sales@hameco.com.vn Pump 36000m3/h - Horizontal type
icon phone Call me now!