Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Preheater tower

Weight: 30,000 kg

Material: Steel  Q345

Sales@hameco.com.vn Preheater tower
icon phone Call me now!