Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Oil Cover

Material: Gray Iron FC200 

Weight: 20 KG 

Dimension: 400x170mm 

HS Code:84139190

Sales@hameco.com.vn Oil Cover
icon phone Call me now!