Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Gray iron FC casting

Mould body

Material: FC200

Weight: Max 500kg/ pcs

             Min 10kg/pcs

Size:     Max  1000*700*700mm

             Min   800*200*200

Sales@hameco.com.vn Mould body
icon phone Call me now!