Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Motor pedestal

Material: SS400

Size: Ø1400*35 mm và Ø1700*50 mm

Weight: 70 kg and 690 kg

Step: Machining+ Welding 

Sales@hameco.com.vn Motor pedestal
icon phone Call me now!