Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Manhole cover gatic

Material: FCD600-3

Size: (L W H): Max: 1050*105*180 mm

                       Min: 350*80*60 mm

Weight: Max 150kg

             Min 3 kg

Steps: casting+ machining+ Shot blasting

Sales@hameco.com.vn Manhole cover gatic
icon phone Call me now!