Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Manhole cover

WEIGHT: 50 - 180 KG

MATERIAL: FCD500-3

Machining after casting 

Coating 

Tariff/ Hs code: : 73269099

Sales@hameco.com.vn Manhole cover
icon phone Call me now!