Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Machining the shaft

Material: SUS420

Steps: Machining

Overview

Features

Guidance

CUSTOMER

Sales@hameco.com.vn Machining the shaft
icon phone Call me now!