Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

LOCATION

Head office

76 Nguyen Trai, Thuong Dinh, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Factory

Thuan thanh 3 Industrial Zone, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bacninh,Vietnam
024 35587953 (Sales/Marketing); 024 35597955 (Vật tư) Sales@hameco.com.vn ; Ktdt@hameco.com.vn;vattu.ckhn@hameco.com.vn HAMECO VIETNAM | Top 1 Casting machining fabricating OEM Supplier