Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

LOCATION

Head office

76 Nguyen Trai, Thuong Dinh, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Factory

Thuan thanh 3 Industrial Zone, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bacninh,Vietnam
Sales@hameco.com.vn HAMECO VIETNAM - CASTING, MACHINING, FABRICATION FACTORY
icon phone Call me now!