Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Locating pin

Size: ø50x100 (mm)

Weight: 0.75 kg

Material: Steel  C45

Sales@hameco.com.vn Locating pin
icon phone Call me now!