Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Hydroelectric of disk mirroring

Material: C50

Weight: 110kg

Size (L W H): 790*790*54

Steps: Machining

Accuracy: 0.126µm 

 

Sales@hameco.com.vn Hydroelectric of disk mirroring
icon phone Call me now!