Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Cement equipment

Housing of Coal Vertical Mill

Weight: 100,000 kg

Material: Steel  Q345

Tariff/ Hs code: 84742011

Sales@hameco.com.vn Housing of Coal Vertical Mill
icon phone Call me now!