Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Fabrication

Guide vanes

Size: 800x500x70 (mm)

Weight: 1000 (kg)

Material: Alloy cast iron

Tariff/ Hs code: 84109000

Sales@hameco.com.vn Guide vanes
icon phone Call me now!